HypeZone Žaidimai

HypeZone projekto taisyklės, bei aktai

Čia rasite visą reikalingą informaciją kurią kiekvienas naudotojas turi žinoti!

Taisyklių nežinojimas, neatleidžia Jūsų nuo sukeltos atsakomybės!

 • 1 Skyrius. Bendrosios serverio taisyklės, bei įstatymai:

  #1.0 Laikytis HypeZone.EU serverio administracijos reikalavimų.

  #1.1 Gavus įspėjimą, nuo administracijos atstovo nedelsiant į jį sureaguoti.

  #1.2 Nenaudoti žaidimą palengvinančių programų.

  #1.3 Nenaudoti necenzūrinių slapyvardžiu/vardų Discord ir Minecraft serveriuose.

  #1.4 Nesinaudoti Discord ir Minecraft serverių klaidomis.

  #1.5 Neapsimetinėti kitais asmenimis.

  #1.6 Nepiktnaudžiauti serverio privilegijomis (rangais).

 • 2 Skyrius. Bendravimo su kitais serveryje taisyklės, bei įstatymai:

  #2.0 Necenzūriniai žodžiai, gestai (emocijos), yra nepageidaujami už jų vartojimą internetinėje erdvėje, yra numatyta atsakomybė pagal ANK už viešosios tvarkos trikdymą.

  #2.1 Netrukdyti be rimtos priežasties administracijos atstovų ar kitų žaidėjų (asmenų).

  #2.2 Nepažeisti asmens garbės, bei orumo, pagal įstatymą tai yra: neįžeidinėti asmens garbės, pareigų, rasės, lyties, tautybės bei tikėjimo.

  #2.3 Diskriminacija rasizmas ir tautinės pašaipos, netoleruojamos, bei negalimos pagal LR, ES, JTŽT įstatymus.

  #2.4 Neatitinkamo cenzo turinys nepilnamečiams asmenims LR yra draudžiamas, į tai įeina bandymas įgyti naudos kalbant (rodymas foto ar video formatu) apie: N-18 turinį, alkoholį, cigaretes (tabaką), loterijas (žaidimus neatitinkamu cenzu). Lietuvos Respublikoje šis turinys nepilnamečiams asmenims yra uždraustas.

 • 3 Skyrius. Asmens Teisės bei Pareigos:

  #3.0 LR Konstitucija užtikriną tavo privatų asmens gyvenimo neliečiamumą joks asmuo neturi teisės: sužinoti tavo buvimo vietos, reikalauti kontaktų, vardo pavardės, bei kitos asmens informacijos.

  #3.1 Niekas neturi teisės skleisti tavo informacijos viešai be tavo sutikimo (jei esate pilnametis). Tai užtikrina LR Duomenų saugojimo įstatymas.

  #3.2 Joks asmuo neturi teisės tyčiotis ar kitaip kurstyti nesantaiką tarp: tikėjimo, rasės, odos spalvos, išvaizdos, pareigų, gyvenimo būdo, gyvenimo padėties. Tai užtikrina LR Konstitucija.

  #3.3 Joks asmuo neturi teisės būti pažemintas. Tai užtikrina LR Konstitucija.

  #3.4 Niekas negali tavęs šmeižti (skleisti nebūto veiksmo, dalyko) Tai užtikrina LR Konstitucija, bei Baudžiamojo Kodekso (BK) 154 straipsnis. Šmeižimas (dezinformacija).

  #3.5 Tu pagal LR Konstitucija turi žodžio laisvę nepažeidžiant kitų LR Įstatymų.

  #3.6 Niekas negali tau drausti turėti savo įsitikinimus tai numato LR Konstitucija.

  3.7 Kiekvienas asmuo pagal LR Konstitucija privalo pranešti apie neteisėtą (žalingą) veiksmą kitaip nusikaltimą LR Institucijoms (tarnyboms) pagal (BK) Baudžiamojo Kodekso 237 straipsnį. Nusikaltimą padariusio asmens slėpimas.

  #3.8 Kiekvienas asmuo privalo gerbti LR Įstatymus bei simboliką.

 • 4 Skyrius. HypeZone.EU serverio paslaugų pardavimo įstatymas:

  #4.0 Kiekvienas asmuo pagal LR Duomenų įstatymą turi teisę į informacijos saugojimą. Įmonė (paslaugų tiekėjas) asmens duomenis gali pateikti tik tam tikroms LR Institucijoms, bei tarnyboms jei buvo padarytas nusikaltimas.

  #4.1 Įmonė (paslaugų tiekėjas) privalo užtikrinti duomenų saugumą kuris yra numatytas.

  #4.2 Kiekvienas asmuo įsigijęs paslaugą turi teisę gauti pirkimo kvitą (išrašą). Perkant internetu jis bus Jums išsiųstas el.paštu.

  #4.3 Kiekvienas Asmuo pagal Lietuvos įstatymus gali matyti paslaugas su mokesčiais. Visos paslaugos yra registruotos.

  #4.4 Kiekvienas pirkėjas privalo pateikti tapatybės patvirtinanti dokumentą pirkimo metu jeigu yra nustatytas cenzo amžius N-16, N-18.

  #4.5 Visi asmenys turi teisę įsigyti virtualią prekę. Visiems asmenims ši galimybė yra suteikiama laikantis LR įstatymų.

  #4.6 Visi pirkimo išrašai yra saugomi tam tikrą laiką numatytu LR Duomenų saugojimo įstatymu.

 • 5 Skyrius. Atsakomybės ir bausmės:

  #5.0 Tas kas naudojo žaidimo palengvinančias programas bus baudžiamas: vienu įspėjimu arba blokavimu terminuotam laikotarpiui (3d [Laikas: 259200s]).

  #5.1 Tas kas naudojosi serverio klaidomis bus baudžiamas: vienu įspėjimu arba blokavimu terminuotam laikotarpiui (3d [Laikas: 259200s]).

  #5.2 Tas kam apsimetinėjo kitu asmeniu blogiems tikslams (pakenkti serverio veiklai) bus baudžiamas: blokavimu terminuotam laikotarpiui (14d [Laikas: 1209600s]).

  #5.3 Tas kas apsimetinėjo kitu asmeniu bus baudžiamas: blokavimu terminuotam laikotarpiui (7d [Laikas: 604800s]).

  #5.4 Tas kas naudojo necenzūrinius slapyvardžius/vardus bus baudžiamas: paskyros išjungimu visam laikui.

  #5.5 Tas kas internetinėje erdvėje vartojo necenzūrinius žodžius, gestus (emocijas) bus baudžiamas: vienu įspėjimu arba nutildymu teksto kanaluose (3h [Laikas: 10800s]) arba blokavimu terminuotam laikotarpiui (3d [Laikas: 259200s] arba pagal LR Administracinių Nusižengimų Kodeksą (ANK) 481 straipsnį. Nedidelis viešosios tvarkos pažeidimas (nepagarbą aplinkiniams).

  #5.6 Tas kas piktnaudžiavo paslaugomis pakenkti kitiems asmenims ar serveriui bus baudžiamas: blokavimu terminuotam laikotarpiui (30d [Laikas: 2592000s]) arba paslaugos konfiskavimu.

  #5.7 Tas kas trukdė kitiems asmenims be reikalo (papokštauti) bus baudžiamas: vienu įspėjimu blokavimu terminuotam laikotarpiui (7d. [Laikas: 604800s]).

  #5.8 Tas kas įžeidė asmens garbę bei orumą bus baudžiamas: vienu įspėjimu nutildymu teksto kanaluose (6h [Laikas: 21600s]) arba blokavimu terminuotam laikotarpiui (6d [Laikas: 518400s] arba pagal LR asmens Garbės bei Orumo įstatymą.

  #5.9 Tas kas užsiėmė diskriminacija bus baudžiamas: blokavimu terminuotam laikotarpiui (60d. [Laikas: 5184000s]) arba pagal LR Baudžiamojo Kodekso (BK) 169 straipsnį. Diskriminavimas dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, religijos ar kitos grupinės priklausomybės.

  #5.10 Tas kas bandė nepilnametį asmeni sutraumuoti įtraukdamas į nusikalstamą veiką bus baudžiamas: blokavimu terminuotam laikotarpiui (180d. [Laikas: 15552000s]) arba pagal LR Baudžiamojo Kodekso (BK) 159 straipsnį. Vaiko įtraukimas į nusikalstamą veiką.

  #5.11 Tas kas pažeidė asmens privataus gyvenimo neliečiamumą bus baudžiamas: blokavimu terminuotam laikotarpiui (90d. [Laikas: 7776000s]) arba pagal LR Baudžiamojo Kodekso (BK) 167 straipsnį. Neteisėtas informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimas.

  #5.12 Tas kas apšmeižė, pažemino paskleisdamas netikrą informaciją, bus baudžiamas: blokavimu terminuotam laikotarpiui (90d. [Laikas: 7776000s]) arba pagal LR Baudžiamojo Kodekso (BK) 154 straipsnį. Šmeižimas.

  #5.13 Tas kas uždraudė žodžio laisvę bus baudžiamas: užtildymu terminuotam laikui (24h [Laikas: 86400s]) arba blokavimu terminuotam laikui (14d. [Laikas: 1209600s]) arba pagal LR Konstitucija.

  #5.14 Tas kas uždraudė turėti savo įsitikinimus bus baudžiamas: užtildymu terminuotam laikui (24h [Laikas: 86400s]) arba blokavimu terminuotam laikui (14d. [Laikas: 1209600s]) arba pagal LR Konstitucija.

  #5.15 Tas kas nuslėpė nusikalstamą (žalingą) veiką bus baudžiamas: blokavimu terminuotam laikotarpiui (180d. [Laikas: 15552000s]) arba pagal LR Baudžiamojo Kodekso 237 straipsnį. Nusikaltimą padariusio asmens slėpimas.

  #5.16 Tas kas išniekino LR simboliką bus baudžiamas: blokavimu terminuotam laikotarpiui (180d. [Laikas: 15552000s]) arba pagal LR Konstitucija.

  #5.17 Tas kas pažeidė LR, ES, JTŽT žmogaus teisęs ir tai padarė su didele žmonių grupe bus baudžiamas: blokavimu terminuotam laikotarpiui (365d. [Laikas: 31536000s]) arba pagal LR Baudžiamojo Kodekso (BK) 100 straipsnį. Tarptautinės teisės draudžiamas elgesys su žmonėmis.

  #5.18 Tas kas paviešino asmens nuotraukas, vaizdo įrašus, asmens informaciją bus baudžiamas: blokavimu terminuotam laikotarpiui (365d. [Laikas: 31536000s]) arba pagal LR Baudžiamąjį Kodeksą bei kitus teisės aktus.

  #5.19 Tas kas užsiėmė HypeZone paskyrų pardavimu už tikrus pinigus su slapyvardžiu kuris nėra registruotas Mojang (visos TLauncher ir kt., paskyros kurias galima dubliuoti su bet kokiais slapyvardžiais) bus baudžiamas: vienu įspėjimu arba blokavimu terminuotam laikui (90d. [Laikas: 7776000s]).

 • 6 Skyrius. Atsakomybių ir bausmių išimtys:

  #6.0 Žaidėją galima ir privalu bausti užtildymu (priklausomai ar ten yra tokia galimybė) arba blokavimu terminuotam laikotarpiui iš serverio netaikant įspėjimų tuo atveju, kai pažeidžiamos trys ar daugiau taisyklių. Ši išimtis taikoma tik toms taisyklėms kuriose yra baudžiamasis metodas: bausti įspėjimu.

  #6.1 Žaidėją galima ir privalu bausti užtildymu (priklausomai ar ten yra tokia galimybė) arba blokavimu terminuotam laikotarpiui iš serverio netaikant įspėjimų tuo atveju jeigu buvo viena ir ta pati taisyklė pažeista daugiau negu vieną kartą per vieną kelias minutes.

  #6.2 Pažeidus daugiau nei vieną punktą užtildymo arba blokavim laikas yra sumuojamas į bendrą, bet tik ne įspėjimai.

  #6.3 Jeigu žaidėjas surenka maksimalų įspėjimų limitą (penkis per tris mėnesius [kadangi kiekvienas įspėjimas baigia galioti po tiek laiko]), jį privaloma bausti blokavimu terminuotam laikotarpiui (14d [Laikas: 1209600s]).